GARANCIJA


 1. Osnovna garancija za vozilo je 60 mesecev od dneva prevzema novega vozila (brez omejitve prevoženih kilometrov) ob rednem servisnem vzdrževanju.
 2. Garancija na lakirane površine karoserije zajema napake v izdelavi (luščenje, rjavenje, pojav mehurjev in obledelost) za dobo 60 mesecev brez omejitve prevoženih kilometrov. Za ostale napake na lakiranih površinah je garancija 12 mesecev brez omejitve prevoženih kilometrov.
 3. Garancija na akumulator je 24 mesecev.
 4. Garancija na prerjavenje pločevine karoserije je 12 let brez omejitve števila prevoženih kilometrov. Predmet garancije je prerjavenje pločevine karoserije od znotraj navzven (perforacija). Pogoj garancije je opravljanje pregledov stanja karoserije 1., 3., 5., 6., 7., 8., 9., 10. in 11. leto.
 5. Garancija za polnitev klimatske naprave s plinom je 12 mesecev brez omejitve kilometrov. Sama klimatska naprava ima osnovno garancijsko dobo 60 mesecev brez omejitve prevoženih kilometrov.
 6. Garancija na tovarniško vgrajene potrošne materiale je 24 mesecev. To so pogonski jermeni motorja razen zobatega jermena, električne varovalke, žarnice, metlice brisalcev, čistilci, vžigalne svečke, sklopna plošča in zavorne obloge.
 7. Garancija na kupljene originalne Hyundai nadomestne dele je 12 mesecev brez omejitve prevoženih kilometrov. Če so kupljeni in vgrajeni na pooblaščenem servisu HYUNDAI velja garancija 24 mesecev.
 8. Garancija na originalne nadomestne dele vgrajene pri garancijskih popravilih je 12 mesecev od vgradnje ali do zaključka osnovne garancijske dobe tega dela.
 9. Garancija na originalno HYUNDAI audio napravo je 36 mesecev.
 10. Garancija za pnevmatike velja po pogojih proizvajalca pnevmatik.
 11. Garancijo za vgrajene dele, ki niso HYUNDAI-ev proizvod, daje vsak proizvajalec posebej.
 12. Kadar je vozilo v uporabi kot TAXI ali za najem (Rent a Car) se garancijski pogoji v točkah 1., 2. in 5. omejijo na 36 mesecev ali 100.000 prevoženih kilometrov (velja pogoj, ki nastopi prej). 

Garancija preneha, ko je eden od obeh pogojev omejitve (čas ali prevoženi kilometri) izpolnjen ali zaradi izrednega prenehanja garancije.

 

Za vozila H1


 1. Osnovna garancija za vozilo je 36 mesecev od dneva prevzema vozila brez omejitve prevoženih kilometrov ob rednem servisnem vzdrževanju.
 2. Garancija na lakirane površine karoserije zajema napake v izdelavi (luščenje, rjavenje, pojav mehurjev in obledelost) za dobo 36 mesecev brez omejitve prevoženih kilometrov. Za ostale napake na lakiranih površinah je garancija 12 mesecev brez omejitve prevoženih kilometrov.
 3. Garancija za akumulator je 24 mesecev.
 4. Garancija na prerjavenje pločevine karoserije je 12 let brez omejitve števila prevoženih kilometrov. Predmet garancije je prerjavenje pločevine karoserije od znotraj navzven (perforacija). Pogoj garancije je opravljanje pregledov stanja karoserije 1., 3., 5., 6., 7., 8. in 9. leto.
 5. Garancija za polnitev klimatske naprave s plinom je 12 mesecev brez omejitve kilometrov. Sama klimatska naprava ima osnovno garancijsko dobo 36 mesecev brez omejitve prevoženih kilometrov.
 6. Garancija na tovarniško vgrajene potrošne materiale je 24 mesecev. To so: pogonski jermeni motorja razen zobatega jermena, električne varovalke, žarnice, metlice brisalcev, čistilci, vžigalne svečke, sklopna plošča in zavorne obloge.
 7. Garancija na kupljene originalne Hyundai nadomestne dele je 12 mesecev brez omejitve prevoženih kilometrov. Če so kupljeni in vgrajeni na pooblaščenem servisu HYUNDAI velja garancija 24 mesecev.
 8. Garancija za pnevmatike velja po pogojih proizvajalca pnevmatik.
 9. Garancijo za vgrajene dele, ki niso HYUNDAI-ev proizvod, daje vsak proizvajalec posebej. 
Garancija preneha, ko je eden od obeh pogojev omejitve (čas ali prevoženi kilometri) izpolnjen ali zaradi izrednega prenehanja garancije.
 
 

Garancija ne zajema


Garancija ne zajema posegov vzdrževanja vozila ali odstranitev težav zaradi navedenih vzrokov:

 1. napake, ki so posledica nepravilnega ali pomanjkljivega vzdrževanja, nepravilne uporabe, poškodb vozila, prekomernih obremenitev ali kakršne koli uporabe vozila v tekmovalne namene, tudi kot spremljevalno vozilo; posledice predhodnih nekvalitetnih popravil ali predhodnih popravil nepooblaščene osebe,
 2. poškodbe in korozija, bledenje, kemične poškodbe, pškodbe na vozilu, ki jih povzročijo udarci peska s cestišča, insekti, razne kemično agresivne snovi (kisli dež, saje, ptičji iztrebki, drevesne smole, močna čistila ali podobno),
 3. posledice uporabe nepravilnih ali nečistih maziv, tekočin ali goriva,
 4. posledice vgradnje neoriginalnih delov, izvedbe sprememb ali vgradnje dodatnih naprav na vozilu,
 5. obraba, korozija in obledelost delov vozila(lakiranih površin, oblog in tapet, gumijastih in plastičnih delov), ki so posledica normalne obrabe ali staranja,
 6. pojavi, ki jih ne štejemo za napako v materialu ali v vgradnji:
  • manjše vibracije in zvoki, ki ne vplivajo na kakovost in delovanje vozila,
  • manjše srage olja in drugih tekočin, ki bistveno ne zmanjšujejo nivoja teh tekočin,
  • vrednosti, ki se jih da izmeriti in so v mejah odstopanj po normativih HYUNDAI-a,
  • napake v laku, ki niso vidne s prostim očesom,
 7. potni stroški, neuporaba vozila, posredna ali neposredna škoda, nastala zaradi okvare, se ne vrača,
 8. normalno servisno vzdrževanje po programu rednega ali izrednega servisnega vzdrževanja: nastavitve, preverjanje, zategovanje, čiščenje, mazanje, dolivanje tekočin, menjava izrabljenega materiala, ki je posledica uporabe (potrošni materiali, površine delov zavor in sklopke, profil pnevmatik), napolnitev rezervoarja z gorivom, uravnoteženje koles, nastavitev geometrije podvozja,
 9. korozija mehanskih delov vozila.